نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویزه برنامه های فرهنگی دبستان شهید بستانی

ویزه برنامه های فرهنگی دبستان شهید بستانیباهدف تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی باحضور اولیاء دانش آموزان آئین جشن شکر گزاری کسب مهارت روخوانی قرآن دبستان شهید بستانی برگزارشد.همچنین اردوی برون مدرسه ای این آموزشگاه درمحل بنادک السادات ازدیگر برنامه ی پرورشی فرهنگی این آموزشگاه بود.