نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش کارکنان آموزشگاه های ابتدائی شاهد (طرح تعالی مدیریت )

همایش کارکنان آموزشگاه های ابتدائی شاهد (طرح تعالی مدیریت )


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور اداره هرچه بهتر مدارس توسط مدیران، با شرکت مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ومسئولین بنیاد شهید یزد  همایش کارکنان آموزشگاه های ابتدائی شاهد (طرح تعالی مدیریت ) دردبستان شاهد آئینه ساز برگزارشد.

ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو دراین همایش با اشاره به اهداف  طرح تعالی مدیریت ،واگذاری اختیار به مدیران مدارس و استمرار این طرح در سال تحصیلی جدید را متذکروبرهمگرایی وهمرافزائی بیشتر مدیران توصیه نمود.

شایان ذکراست دراین همایش تعدادی از مسئولین مربوطه نقطه نظرات وپیشنهادات کاربردی در راستای طرح تعالی مدیریت را بیان نمودند.درحاشیه این همایش کارگروه های تخصصی نیز تشکیل شد.