نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مدیران ابتدائی ناحیه دو

همایش مدیران ابتدائی ناحیه دوهمایش مدیران ابتدائی ناحیه دوبا رویکرد بهبود فرایند های مدیریت مدرسه به منظور ارتقای سطح عملکرد درمحل دبستان شهید قائدی برگزارشد.دراین همایش که معاون آموزش ،کارشناسان آموزش ابتدائی ناحیه دو حضور داشتند کارگاه  توجیهی طرح تدبیر به مدت دو روز جهت مدیران مدارس ابتدائی پسرانه ودخترانه آموزش ابتدایی  با اهداف نهادینه سازی برنامه محوری در مدیریت مدارس،  تقویت برآیند ارزیابی مستمر برنامه ها با تاکید بر خود ارزیابی، زمینه سازی برای بهبود سطح عملکرد مدرسه در فعالیت ها و اقدامات، توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و کار گروهی در مدرسه با بهره گیری از توانمندی های معلمان برگزارشد. .درپایان از مدیران مفتخربه بازنشستگی ومدارس برترطرح های آموزشی سال 95 با تقدیم لوح سپاس وتقدیرتجلیل شد.