نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تجلیل از برگزیدگان" پرسش مهر رئیس جمهور" ونشست صمیمی استاندار یزد با روسای سازمان دانش آموزی استان

همایش تجلیل از برگزیدگان" پرسش مهر رئیس جمهور" ونشست صمیمی استاندار یزد با روسای سازمان دانش آموزی استانهمایش تجلیل از برگزیدگان" پرسش مهر رئیس جمهور" ونشست صمیمی استاندار یزد با روسای سازمان دانش آموزی استان باحضور جمعی از مسئولان ارشد آموزش وپرورش  درمحل سینما دانش آموز برگزارشد.گفتنی است دراین همایش از منتخبین " پرسش مهر رئیس جمهور" تجلیل  شد. شایان ذکر درادامه "مهندس میرمحمدی" استاندار یزد درزمینه نقش سازنده فعالان تشکل های دانش آموزی سخنانی بیان نمود.