نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش پياده روي دانش آموزان دانش آموزان دبستان حضرت مریم

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی فرهنگی همايش پياده روي دانش آموزان پايه چهارم دبستان حضرت مریم  تا مسجد شهيد ساداتی  برگزار  ودراختتام دانش آموزان  ازظرفیت ها و برنامه هاي فرهنگي ، مذهبي  این واحد فرهنگی بهره مندشدند.

آدرس کوتاه: