نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجدهمين مراسم دعاي پر فيض ندبه فرهنگيان و دانش آموزي


بقيه الله خير لكم إن كنتم مؤمنين

برگزاری هجدهمين مراسم دعاي پر فيض ندبه فرهنگيان و دانش آموزي جمعه 97/01/31ساعت 7/30

در مدارس:

- دبيرستان دخترانه نمونه دولتي اويسي - واقع در بلوار دانشجو-ميدان فيضيه

- آموزشگاه قرآني ابتدايي تفضلي واقع در آبشاهي

- دبستان علم الهدي واقع در ابتداي بلوار شهيد مدرس

- دبستان حضرت مریم واقع درصفائیه - خیابان تیمسار فلاحی  نبش خیابان عدالت ساعت 7/30

منتظر قدوم سبزتان در اين محافل پرفيض و معنوي هستيم.

آدرس کوتاه: