نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکو داشت روز درختکاری در دبستان شهید خالقی

نکو داشت روز درختکاری در دبستان شهید خالقیبه مناسبت گرامیداشت هفته منابع طیبعی و آغاز فصل رویش جوانه ها در طبیعت (روز درختکاری ) دانش آموزان دبستان شهید خالقی طی آئینی با غرس چندین اصله نهال به استقبال فصل بهار رفتند و روز درختکاری را گرامی داشتند.