نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت یادوخاطره رزمندگان دفاع مقدس درمدارس (شهید فتاحی، شهید حائری ،شهید صدوقی وآموزشگاه صاحب الزمان)

درهفته دفاه مقدس صورت گرفت:

آموزشگاه شهید فتاحی

آموزشگاه شهید حائری

آموزشگاه شهید صدوقی

آموزشگاه صاحب الزمان (عج)