نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت روز روابط عمومی


مدیر آموزش  وپرورش ناحیه دو ضمن تبریک روز اطلاع رسانی از فعالیت عرصه روابط عمومی آموزش و پرورش تجلیل کرد.به گزارش روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش  ناحیه دو "منصور ارجمندی " باحضور درروابط عمومی و با اهدای گل از زحمات مسئول روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت ناحیه  تقدیرکرد.

شایان ذکراست  دراین برنامه رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل ،معاونین توسعه پشتیبانی ،پرورشی فرهنگی ناحیه دو  نیزحضور داشتند.

 

آدرس کوتاه: