نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه "ادب"

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه ادب آئین فرهنگی بزرگداشت حماسه 9دی درقالب اجرای چند برنامه برگزارشد.

آدرس کوتاه: