نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صميمى سرگروههاى آموزشى دوره اول و دوم متوسطه با معاون و كارشناسان حوزه آموزش متوسطه

كهدويى معاون آموزش متوسطه: سرگروه هاى آموزشى اصلي ترين اهرم اجراى درست برنامه هاى سندتحول بنيادين هستند.

به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، با هدف تعامل،هم فكري و تبادل نظر و ارائه راهكارهاى مناسب براى پيشبرد اهداف آموزشى،با حضور كهدويى معاون آموزش متوسطه،و جمعى از كارشناس مسئولين و كارشناسان اين مديريت همايش سرگروهاى آموزش متوسطه اين مديريت در محل اردوگاه شهيد فهميده بنادك سادات برگزار شد. در این نشست ها که با حضور نمایندگانی از گروه های آموزشی دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار گردید دغدغه های جمعی، بیان تجربیات نوین کاری، انتظارات فی مابین و راهکارهای برون رفت از مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. كهدويى معاون آموزش متوسطه اين مديريت با اذعان به توان مندی های گروه انتخاب شده، گروه های آموزشی را مغز هوشیار مجموعه آموزش و پرورش خواند و مقبولیت اجتماعی و مشروعیت علمی را جزء ویژگی های لاینفک اعضای گروه های آموزشی دانست. وي بخشی نگری را از جمله آفت هایی قلمداد کرد که می تواند هر حرکت رو به رشدیافته ای را متوقف سازد.و به همكارى بيش از پيش بخش هاى مختلف اداره با سرگروه ها تاكيد نمود. معاون آموزش متوسطه اين مديريت با اشاره به مأموریت اصلی آموزش و پرورش در رشد ظرفیت های یادگیری دانش آموزان، تحقق آن را در گرو ارتقای کیفیت آموزشی مدارس خواند و از گروه های آموزشی به عنوان اصلی ترین اهرم اجرای درست برنامه های سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش یاد نمود. در ادامه این جلسه عباس زمانزاده، مسئول تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اين مديريت، با ارائه بیلان کاری گروه های آموزشی، افزایش دانش، تغییر نگرش و ارتقای مهارت های حرفه ای دبیران، هنرآموزان و عوامل اجرایی مدارس دوره متوسطه را از اصلی ترین برنامه های تحقق یافته گروه های آموزشی دانست که در سایه سار خرد جمعی حاصل شده است. بيان نقطه نظرات،دغدغه ها و ارائه راهكار توسط سرگروه هاى آموزشى از ديگر برنامه هاى اين نشست بود.