نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آموزشى - توجيهى طرح ياريگران زندگى

نشست آموزشى - توجيهى طرح ياريگران زندگىبه گزارش روابط عمومی آمورش و پرورش ناحیه دو و به نقل از شجاع الحسینی کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دوجلسه آموزشی -توجیهی طرح یاریگران زندگی در محل نماز خانه این مدیریت برگزار شد.

در ابتدا بيشمار معاون پرورشی و تربيت بدنى به لزوم مبارزه علمی وتخصصی با اعتیاد وآسیب های اجتماعی اشاره ونقش مدیران ومشاوران را در این خصوص بسیار مهم دانست.

سپس شايق رئيس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل متبوع، طرح ياد شده را براى مدعوين تشریح کرده و خواستار استفاده از ظرفیت تمام تشکل های مدرسه در اجرای این طرح شد.

شایان ذکر است طرح یاد شده براساس اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر براساس تفاهم نامه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر با وزارت آموزش و پرورش است که حدود 20 درصد از مدارس این مدیریت که شامل 34 مدرسه ابتدایی، 15 مدرسه متوسطه دوره اول و13 مدرسه دوره دوم را تحت پوشش قرار میدهد.