نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه شوراي دانش آموزي دبيرستان خاتم

نخستین جلسه شوراي دانش آموزي دبيرستان خاتم


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :

اولين جلسه شوراي دانش آموزي با رياست آقاي رمضاني معاون پرورشي دبيرستان و 7 نفر از اعضاي شورا در روز يكشنبه 95/08/09 برگزار شد.در اين جلسه پس از اهداي جوايز به دانش آموزان ،پيرامون شرح وظايف اعضاي شوراي دانش آموزي توضيحاتي را ارائه شد.سپس با راي گيري ، رئيس شورا ، نايب رئيس و رابط شورا انتخاب گرديد:

1- گراميداشت هفته بسيج

2- گراميداشت اربعين حسيني امام حسين(ع)

3- معرفي اعضاي شوراي دانش آموزي

4- تشكيل انجمن ها

5- برگزاري مسابقات فوتسال بمناسبت هفته بسيج