نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه شوراي دانش آموزي دبيرستان خاتم

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :

اولين جلسه شوراي دانش آموزي با رياست آقاي رمضاني معاون پرورشي دبيرستان و 7 نفر از اعضاي شورا در روز يكشنبه 95/08/09 برگزار شد.در اين جلسه پس از اهداي جوايز به دانش آموزان ،پيرامون شرح وظايف اعضاي شوراي دانش آموزي توضيحاتي را ارائه شد.سپس با راي گيري ، رئيس شورا ، نايب رئيس و رابط شورا انتخاب گرديد:

1- گراميداشت هفته بسيج

2- گراميداشت اربعين حسيني امام حسين(ع)

3- معرفي اعضاي شوراي دانش آموزي

4- تشكيل انجمن ها

5- برگزاري مسابقات فوتسال بمناسبت هفته بسيج