نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهارت هاي عمومي آموزش در دوره ابتدايي (آموزگاران با سابقه 6سال و كمتر)

مهارت هاي عمومي آموزش در دوره ابتدايي (آموزگاران با سابقه 6سال و كمتر)

شروع كلاسها  روز دوشنبه 15/6/1395    ساعت 8صبح

مكان: مركز آموزش نيروي انساني امام صادق (ع)

تشكيل كلاس بمدت 36 ساعت بشرح جدول زير

رديف

سرفصل كارگاه

مدت تشكيل

1

اصول طراحي آموزشي

6  ساعت

2

روش هاي فعال ياددهي ـ يادگيري     

12 ساعت

3

ارزشيابي كيفي ـ توصيفي

10  ساعت

4

توليد و كاربرد ابزارهاو فنآوري آموزشي  

8  ساعت

 

 

برنامه كلاسي از طريق  سايت اعلام خواهد شد

http://form.yazdedu.ir/view.php?id=256579