نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات مینی والیبال دانش آموزان ابتدائی ناحیه دو

مسابقات مینی والیبال دانش آموزان ابتدائی ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی- ورزشی :

مسابقات مینی والیبال با شرکت  18 تیم ازآموزشگاه  های ناحیه دو در سالن چمران برگزار گردید که در پایان مدرسه مفتح قهرمان مدارس شد و تیم های راضی یک و سیدالشهداء پاسداران مقام های دوم و سوم دست یافتند و تیم مدرسه مفتح به مسابقات استان راه یافت.