نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم سفره حضرت رقیه هنرستان کاردانش دکتر طاهری

مراسم سفره حضرت رقیه هنرستان کاردانش دکتر طاهری


دراربعین حسینی صورت گرفت:

به مناسبت اربعین حسینی ، مراسم سفره حضرت رقیه در هنرستان کاردانش دکتر طاهری با همکاری دانش آموزان ، دبیران و گروه فرزانگان همراه با مداحی و عزاداری سالار شهیدان برگزار گردید .