نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم دعاي ندبه همراه با بازديد اوليا از نمايشگاه مدرسه انقلاب در " دبیرستان دخترانه اسحاقیه "


باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی آئین معنوی دعای روح بخش ندبه باشرکت جمعی از اولیا ودانش آموزان دردبیرستان دخترانه اسحاقیه برگزار ودر ادامه شرکت کنندگان از نمایشگاه انقلاب بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: