نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم جشن شير دبستان دخترانه" شهيد نخعي نژاد "

مراسم جشن شير دبستان دخترانه" شهيد نخعي نژاد "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

آئین فرهنگی تربیتی آشنایی بیشتر دانش آموزان با فوائد وآثار بهینه شیر دردبستان دخترانه شهید نخعی نژاد با اجرای چندین برنامه ی فرهنگی برگزارشد.