نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تقدير از برگزيدگان كشوري مسابقات علمي عملي و علمي كاربردي هنرستان ها ی ناحیه دو

مراسم تقدير از برگزيدگان كشوري مسابقات علمي عملي و علمي كاربردي هنرستان ها ی ناحیه دودر راستای فعالیت های فرهنگی آموزشی ، باحضور مسئولین آموزش وپرورش از هنرجویان راه یافته به مرحله کشوری تجلیل گردید. گفتنی قریب به 13هنرجو ازناحیه دو به مرحله کشوری مسابقات علمي عملي و علمي كاربردي هنرستان ها راه یافتند.