نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم افتتاحیه طرح یزدشناسی درآموزشگاه استثنائی باغچه بان

مراسم افتتاحیه طرح یزدشناسی درآموزشگاه استثنائی باغچه بانباحضور "پایدار" رئیس اداره آموزش وپرورش استثنائی یزد ومعاون آموزش ابتدائی ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین نمایشگاه یزد شناسی درآموزشگاه باغچه بان گشایش یافت.