نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم آغازين روز تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم دبيرستان صالحي زاده

مراسم آغازين روز تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم دبيرستان صالحي زادهمراسم آغازين روز تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم دبيرستان صالحي زاده برگزار و دانش آموزان ضمن آشنايي با محيط جديد ، كلاس درس و همشاگردي هاي تازه در مراسم جشني كه به همين مناسبت در دبيرستان برگزار شد شركت نمودند. گفتنی است آزمون تعيين سطح دانش آموزان پايه هفتم ثبت نام شده در دبيرستان صالحي زاده روز ششم شهريور ماه برگزار و بر اساس نتايج حاصله دانش آموزان كلاس بندي شدند و دانش آموزان در دوره يادآوري و بازآموزي درس هاي پايه ششم شركت نمودند.