نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم اختتاميه المپياد ورزشي درون مدرسه اي " دبیرستان اسحاقیه "

مراسم اختتاميه المپياد ورزشي درون مدرسه اي " دبیرستان اسحاقیه "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

 مراسم اختتاميه المپياد ورزشي درون مدرسه اي  " دبیرستان اسحاقیه " با ویژه  برنامه هاي متنوع فرهنگی  شروع  ودرپایان به برگزيدگان مسابقات واليبال ،كامست ،آمادگي جسماني و دو  ميداني حكم قهرماني و جايزه اهداء گرديد.