نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كسب مدال برنزجهانی (نوپي چاگي کره جنوبی ) توسط دانش آموز ناحیه دو

كسب مدال برنزجهانی (نوپي چاگي کره جنوبی ) توسط دانش آموز ناحیه دوكسب مدال برنز (نوپي چاگي)مسابقات قهرماني جهان در کشور كره جنوبي  توسط دانش آموز قهرمان آرمينا احمدي  دانش آموز پايه نهم دبيرستان دخترانه سما را به عموم فرهنگیان ناحیه دو تبریک می گوئیم.

گفتنی است كيانا وآرمينا احمدي دو دانش آموز دبيرستان دخترانه سما وا حد يزد عضوتيم ملي هان مادانگ كشور كه جهت شركت درمسابقات قهرماني جهان درشهرسئول پایتخت كشور كره جنوبي حضورداشتند.درپايان مسابقات توانستندسه مدال برنز ويك مدال طلاي مسابقات را به خود اختصاص دهند.

حاصل تلاش حضور دانش آموزان  دبيرستان دخترانه سما  در اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد:

كيانا احمدي: دومدال برنز

 

آرمينا احمدي: يك مدال طلا ويك مدال برنز