نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كسب رتبه نهم كشور و پنجم منطقه توسط دانش آموز مهران منتظر از آموزشگاه استعدادهاى درخشان شهيد صدوقى

كسب رتبه نهم كشور و پنجم منطقه توسط دانش آموز مهران منتظر از آموزشگاه استعدادهاى درخشان شهيد صدوقىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و به نقل از سايت سازمان سنجش دانش آموز مهران منتظر از دبيرستان استعدادهاى درخشان شهيد صدوقى اين مديريت در رشته رياضى و فنى حائز تنها رتبه تك رقمى در كل استان و رتبه نهم كشورى و پنجم منطقه شد. روابط عمومى اين مديريت كسب اين رتبه مهم را به مديريت و كادر اجرايي و آموزشى و دلسوز آموزشگاه شهيد صدوقى،خانواده محترم دانش آموز منتظر و جامعه فرهنگيان دلسوز يزد تبريك عرض نموده و فردايى روشن و پر از اميد همراه با تداوم موفقيت و سربلندى براى ايشان خواستار است.