نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كسب رتبه اول استان در جشنواره الگوي برتر تدريس درس تفكر و سبک زندگی توسط فرهنگیان ناحیه دو یزد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و به نقل از كارشناسي فرهنگي - هنري اين مديريت، در جشنواره استاني الگوي برتر تدريس

درس تفكر و سبك زندگي، همكاران شركت كننده در اين جشنواره مقام اول استاني را به خود اختصاص دادند.

در اين جشنواره آقايان:

محمدحسين فلاح مدواري           از دبيرستان شاهد افشار

حسين دهقاني زاده                  از دبيرستان شهيد مرشد

و خانم ها:

طيبه ضيايي                                           دبيرستان دخترانه ادب

زهرا سادات سادات زاده                           دبيرستان دخترانه ادب

حميده زارع                                          دبيرستان دخترانه شهيد پاكنژاد

بي بي راضيه بافقي فيض آبادي               دبيرستان دخترانه محمدرسول ا... (ص)

 رتبه اول اين جشنواره را كسب نمودند. خاطر نشان مي سازد برگزيدگان اين جشنواره به مرحله كشوري نيز راه يافته اند.

اين مديريت كسب اين موفقيت ها را به همكاران صميمانه تبريك عرض مي نمايد.

 

آدرس کوتاه: