نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قربانی گوسفند دردبیرستان دکتر علومی

درآستانه شروع سال تحصیلی 96-95 انجام گرفت:

همزمان با شروع فصل بازگشایی مدارس طی آئینی به نیت سلامتی حضرت  ولیعصر (عج)  دبیران ودانش  آموزان یک راس گوسفند دردبیرستان دکتر علومی قربانی وگوشت آن به نیازمندان توزیع شد.

آدرس کوتاه: