نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قدردانی ازهنرجوی حائز رتبه سوم كشوري" جشنواره هنرهاي تجسمي"هنرستان فنی دخترانه تجلی حکمت

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای فعالیت های آموزشی فرهنگی، باحضور معاون آموزش متوسطه وکارشناس مسئول فنی حرفه ای ناحیه دو ازهنرجوی " حائز رتبه سوم كشوري جشنواره هنرهاي تجسمي" هنرستان فنی دخترانه تجلی حکمت بااهدای لوح سپاس قدردانی شد.

آدرس کوتاه: