نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه آموزگاران پايه ششم كه موفق نشده اند در كلاسهاي ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم شركت نمايند .

قابل توجه آموزگاران پايه ششم كه موفق نشده اند در كلاسهاي ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم شركت نمايند .


باسمه تعالي

 

قابل توجه آموزگاران پايه ششم كه موفق نشده اند در كلاسهاي ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم شركت نمايند .

اولين جلسه كلاس جديد رياضي ششم در

 روز چهارشنبه 26 آبانماه از ساعت 16 تا 20

در محل مركز آموزش نيروي انساني امام صادق (ع) برگزار ميگردد

همه ي آموزگاران شاغل در پايه ششم كه در كلاسهاي ضمن خدمت مربوطه شركت ننموده اند مي توانند در اين دوره شركت نمايند