نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فينال مسابقات فوتسال و اختتاميه المپياد درون مدرسه اي دبيرستان خاتم

فينال مسابقات فوتسال و اختتاميه المپياد درون مدرسه اي دبيرستان خاتمدرراستای ترویج فرهنگ تندرستی وسلامت با شرکت دبیران ودانش آموزان فينال مسابقات فوتسال و اختتاميه المپياد درون مدرسه اي دبيرستان خاتم برگزارشد.