نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فریاد استکبار ستیزی دبستان پسرانه امام حسن مجتبی (ع)

فریاد استکبار ستیزی دبستان پسرانه امام حسن مجتبی (ع)دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسن مجتبی (ع) هم صدا با دیگر دانش آموزان با گرامیداشت یوم الله 13آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.