نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مسئولین اداره کل آموزش وپرورش استان از پیشکسوت فرهنگی "پهلوان حسینی"

عیادت مسئولین اداره کل آموزش وپرورش استان از پیشکسوت فرهنگی "پهلوان حسینی"شهسواری مدیرکل اسبق اداره کل آموزش وپرورش ، شیرزاد مدیر کل آموزش وپرورش استان با همراهی  دیگر مسئولین آموزش وپرورش استان و نواحی  یک و دو از پیشکسوت فرهنگی "پهلوان حسینی " عیادت نمودند.