نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح فرهنگی " زمستان را بدون موبايل تجربه كنيد" دبيرستان دوره اول صالحي زاده

طرح فرهنگی " زمستان را بدون موبايل تجربه كنيد" دبيرستان دوره اول صالحي زاده


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تقویت فعالیت های فرهنگی  تربیتی  طی یک حرکت فرهنگی  نوخلاقانه وبی نظیر ،دبيرستان دوره اول صالحي زاده با توجه به زيان هاي استفاده از موبايل و تبلت براي نوجوانان و با توجه به نزديكي امتحانات ترم اول و با عنايت به اينكه استفاده از اين وسايل در ايام امتحانات باعث ازدست رفتن وقت و در نتيجه افت عملكرد تحصيلي دانش آموزان  مي گردد طرحي را با عنوان " زمستان را بدون موبايل تجربه كنيد " به اجرا گذاشته است . در اين طرح دانش آموزان موبايل ها و تبلت هاي خود را بصورت داوطلبانه تا قبل از عيد نوروز در اختيار دبيرستان قرارداده از امتيازات تشويقي آن نيز برخوردار مي شوند.