نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح جمع آوري اسباب بازي براي "كودكان سرطاني محك "در دبيرستان نمونه حضرت زهرا(س)

طرح جمع آوري اسباب بازي براي "كودكان سرطاني محك "در دبيرستان نمونه حضرت زهرا(س)در آستانه سال نو به منظور تقویت  حس نوع دوستي در دانش آموزان، طرح جمع آوري اسباب بازي براي كودكان سرطاني محك در دبيرستان نمونه حضرت زهرا(س) اجرا شد.