نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان دبستان شهید بستانی در نمازجمعه

شرکت دانش آموزان دبستان شهید بستانی در نمازجمعهدانش آموزان دبستان دخترانه شهید بستانی همراه با مدیر و دیگر مسئولین مدرسه  با شرکت در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه با استماع  خطبه های امام جمعه  با مسائل  سیاسی  روز جامعه و احکام اسلامی  آشنا شدند.