نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان دبستان شهید بستانی درآئین عبادی سیاسی نمازجمعه

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

با هدف تکمیل  فعالیت های آموزشی تربیتی  وتقویت آموزه های دینی دانش آموزان دبستان شهید بستانی جمعه گذشته درآئین نماز عبادی سیاسی چمعه  شرکت واز خطبه های نمازجمعه بهره مند شدند.

آدرس کوتاه: