نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان دبستان دخترانه تفضلی درآئین اعتکاف

شرکت دانش آموزان دبستان دخترانه تفضلی درآئین اعتکافباهدف تقویت آموزه های دینی – اسلامی وهمزمان با ایام البیض ماه رجب ،جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه تفضلی باحضور درمساجد درآئین فرهنگی معنوی اعتکاف شرکت واز فیوضات معنوی آن بهره مند شدند.