نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیزدهمین نمایشگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یزد

فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای توانمندسازی ارائه خدمات دولت الکترونیک به شمار می رود . در همین راستا و برای تحقق بیش از پیش خدمات دولت الکترونیک نمایشگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به مدت 4 روز در محل نمایشگاه دائمی استان یزد برگزار شد . 

در فرصت ایجاد شده آموزش و پرورش نسبت به ارائه برخی از خدمات مرتبط از قبیل سایت همگام ، سایت رشد و برنامه سینا اقدام نمود . 

همچنین کارگاه سیار هوشمند در این نمایشگاه مورد بازدید مراجعین قرار گرفت . 

آدرس کوتاه: