نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویدادهای فرهنگی هنرستان مشکی

رویدادهای فرهنگی هنرستان مشکیدرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی  آموزشی  رویدادهای متنوع فرهنگی (جشن نیکوکاری ،  بردن دانش آموزان به سینما ،بدرقه منتخبین علمی کاربردی و.. درهنرستان دخترانه مشکی انجام شد.