نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویدادهای فرهنگی دبیرستان دخترانه اسحاقیه


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی -آموزشی تربیتی به منظور آشنائی اولیا با روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  برنامه ی فرهنگی  "دیدارچهره به چهره دبیران با اولیا" اجراوباهدف استقبال ازفصل بهار وگرامیداشت روز درختکاری  چندین اصله نهال در دبیرستان دخترانه اسحاقیه غرس شد.

 

 

آدرس کوتاه: