نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویدادهای فرهنگی "دبستان دخترانه سمانه"

رویدادهای فرهنگی "دبستان دخترانه سمانه"درراستای تکمیل  فعالیت های فرهنگی وآموزشی - تربیتی سلسله برنامه های حضور مشاور نیروی انتظامی "مهندس حمیدی با موضوع پیشگیری از اعتیاد " جلسه اموزش خانواده توسط مشاور منگلی" و دعای فیض بخش ندبه در دبستان سمانه برگزارشد.