نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونمائی از "سفره هفت سین نوروزی " دردبستان بانک ملت

رونمائی از "سفره هفت سین نوروزی " دردبستان بانک ملتدر آستانه سال نو ،دانش آموزان دبستان بانک ملت پیشاپیش به استقبال  نوروز رفتند وبا گستراندن سفره هفت سین نوروزی آمدن بهار را جشن گرفتند.