نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونمائی ازسفره شب یلدا در دبستان بانک ملت

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای  نشر فرهنگ شفاهی از طریق قصه گوئی  وایجاد خاطره ماندگار در ذهن دانش آموزان ،با حضور دانش آموزان و مسئولین مدرسه طی آئینی  از برپایی سفره شب یلدا دردبستان بانک ملت رونمائی شد.

 

 

آدرس کوتاه: