نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونمائی ازسفره شب یلدا در دبستان بانک ملت

رونمائی ازسفره شب یلدا در دبستان بانک ملت


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای  نشر فرهنگ شفاهی از طریق قصه گوئی  وایجاد خاطره ماندگار در ذهن دانش آموزان ،با حضور دانش آموزان و مسئولین مدرسه طی آئینی  از برپایی سفره شب یلدا دردبستان بانک ملت رونمائی شد.