نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی بازارچه‌ کارآفرینی دانش آموزی دردبیرستان دخترانه محمد رسوال الله (ص)

راه اندازی بازارچه‌ کارآفرینی دانش آموزی دردبیرستان دخترانه محمد رسوال الله (ص)با هدف حرفه آموزي به دانش آموزان در كنار آموزش هاي تئوري بازارچه كارآفريني دانش آموزي دردبیرستان دخترانه محمد رسوال الله راه اندازی شد.

در اين بازارچه دانش آموزان در رشته هاي  مختلف هنري مهارت هاي حرفه اي خودشان را به نمايش گذاشتند.

طبق سند تحول آموزش و پرورش دانش آموزان دبيرستاني همزمان با تحصيل بايد يك مهارت حرفه اي را بياموزند.

شایان ذکراست مسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو از این بازارچه بازدید نمودند.