نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازى بخش نو سواد كتابخانه حاج علي اكبر كاظمينى

راه اندازى بخش نو سواد كتابخانه حاج علي اكبر كاظمينىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد،با حضور امين الرعايا معاون سواد آموزى اداره كل آموزش و پرورش استان يزد و مسئولينى از اداره كل متبوع و با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى در بين نوسوادان بخش نوسواد كتابخانه حاج علي اكبر كاظمينى افتتاح شد.