نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازى بخش نو سواد كتابخانه حاج علي اكبر كاظمينى


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد،با حضور امين الرعايا معاون سواد آموزى اداره كل آموزش و پرورش استان يزد و مسئولينى از اداره كل متبوع و با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى در بين نوسوادان بخش نوسواد كتابخانه حاج علي اكبر كاظمينى افتتاح شد.