نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازى بخش نوسواد كتابخانه حاج على اكبر كاظمينى

راه اندازى بخش نوسواد كتابخانه حاج على اكبر كاظمينىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، در راستاى ترويج فرهنگ كتابخوانى در بين سواد آموزان، و با توجه به نزديك شدن هفته سواد آموزي با حضور كريمى رييس اداره سواد آموزى ناحيه دو، رفيعى رييس كتابخانه هاى شهرستان و جمعى از كارشناسان حوزه سواد آموزى، بخش نو سواد كتابخانه حاج على اكبر كاظمينى افتتاح شد.

خديجه كريمى رييس اداره نهضت سواد آموزى از اختصاص تعدادى كتب ساده و مكمل به كتابخانه ياد شده براى سواد آموزان از طرف اداره سواد آموزى خبر داد و متعاقب آن هدايتى رييس كتابخانه حاج على اكبر كاظمينى قول مساعد داد تعداد٥٠ نفر از سواد آموزان منطقه شهرك رزمندگان را به صورت رايگان به عضويت آن كتابخانه در بياورد.