نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازى بخش نوسواد كتابخانه حاج على اكبر كاظمينى


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، در راستاى ترويج فرهنگ كتابخوانى در بين سواد آموزان، و با توجه به نزديك شدن هفته سواد آموزي با حضور كريمى رييس اداره سواد آموزى ناحيه دو، رفيعى رييس كتابخانه هاى شهرستان و جمعى از كارشناسان حوزه سواد آموزى، بخش نو سواد كتابخانه حاج على اكبر كاظمينى افتتاح شد.

خديجه كريمى رييس اداره نهضت سواد آموزى از اختصاص تعدادى كتب ساده و مكمل به كتابخانه ياد شده براى سواد آموزان از طرف اداره سواد آموزى خبر داد و متعاقب آن هدايتى رييس كتابخانه حاج على اكبر كاظمينى قول مساعد داد تعداد٥٠ نفر از سواد آموزان منطقه شهرك رزمندگان را به صورت رايگان به عضويت آن كتابخانه در بياورد.