نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپیمائی یوم الله 13آبان " فریاد استکبار ستیزی " مدارس(مسعود فاتح - بانک ملت - تجلی دانش )

راهپیمائی یوم الله 13آبان " فریاد استکبار ستیزی " مدارس(مسعود فاتح - بانک ملت - تجلی دانش )


دریوم الله 13آبان صورت گرفت:

دبستان  مسعود فاتح

دبستان بانک ملت

تجلی دانش