نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدار مديران روابط عمومي ومدارس مركز آموزشي فرهنگي واحد سما با معاون پرورشي فرهنگی ناحیه دو

درراستای فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت اسلامی مديران روابط عمومي ومدارس مركز آموزشي فرهنگي واحد  سما باحضور دردفتر معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو ضمن تبریک روز امورتربیتی وهفته تربیت اسلامی اززحمات مسئولین فرهنگی تربیتی صمیمانه قدردانی نمودند.

آدرس کوتاه: