نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي - امدادي هفته پنجم گروه اول (شنبه و يكشنبه 13و14شهريور)

دوره ضمن خدمت كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي - امدادي هفته پنجم گروه اول (شنبه و يكشنبه 13و14شهريور)


 

 

مدت دوره 8ساعت تشكيل بمدت دو روز متوالي از ساعت 16  الي  20 عصر

ظرفيت هر كلاس 40نفر مي باشد و پس از تكميل ظرفيت هر كلاس ثبت نام در آن مقدور نمي باشد

 

هر همكار فقط يك بار حق ثبت نام و انتخاب كلاس را دارد پس در ثبت نام و انتخاب كلاس دقت شود

 

اين دوره فعلا خاص همكاران استخدام رسمي و حق التدريس وشاغلين مدارس حمايتي مي باشد

 جهت ساير معلمان شاغل در بخش هاي غيردولتي  دوره در زمان بعدي اعلام ميگردد

http://form.yazdedu.ir/view.php?id=252672