نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دورهمی مادر بزرگ های دانش آموزان دبستان رباب یک

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

درراستای برگزاری جشن یلدا، برنامه ی شاد دورهمی مادر بزرگ های دانش آموزان و معلمین دبستان رباب یک برگزار وخاطرات دوران گذشته برای دانش آموزان بازگویی شد.

آدرس کوتاه: