نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش هنرجویان ناحیه دو درمسابقات علمي كاربردي كشوری

درخشش هنرجویان ناحیه دو درمسابقات علمي كاربردي كشوریبا حضورمدیر آموزش وپرورش وکارشناس مسئول کاردانش وفنی حرفه ای  ناحیه دو، آئین فرهنگی استقبال از هنرجويان  ناحیه دو شركت كننده در پانزدهمين دوره مسابقات علمي كاربردي كشوری برگزارشد.ضمن تبریک به این عزیزان  افتخارآفرین اسامی بشرح ذیل اعلام می گردد.

 

 

آزاده شمس             رتبه اول             رشته حسابداري مالي                  هنرستان مشكي

 

رضا عسكري            رتبه دوم            كابينت سازي چوبي                       هنرستان ذكايي

 

مهديه فاطمي زاده   رتبه چهارم          طراحي و نقاشي فرش                  هنرستان ياوري